Национално съвещание – семинар, организирано от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в гр. Ахелой

След 4-годишно прекъсване, в гр. Ахелой се проведе Национално съвещание – семинар, организирано от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

В началото на м. юни, между 05 и 11. 06.2023 г. в гр. Ахелой се проведе Национално съвещание – семинар, организирано от Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В събитието взеха участие близо 250 представители на Местни комисии за БППМН от цялата страна. Този силен интерес е провокиран не само от четиригодишната пауза, резултат и от Covid-кризата, но и от желанието на новия секретар на Централната комисия за БППМН за прилагане на нов, интегративен подход в развитието на Комисиите.

Семинара  откри  новият секретар на ЦКБППМН г-жа Петя Петрова. Специален акцент в програмата бе „срещата“ на участниците с мисията на ВУИ и СПИ, като г-н Георги Янушев – директор на ВУИ „Ангел Узунов“, гр. Ракитово, представи 70-годишната история на повереното му ВУИ за момчета. Последва дискусия с директорите на ВУИ за момичета в с.Подем г-жа Нина Атанасова и г-н А. Ройбов – директор на СПИ, с. Варненци.

Интерактивният характер на семинара позволи на участниците да участват активно в разглеждането на казуси от практиката на МКБППМН в груповите дискусии.

Новост в програмата е и провеждането на супервизия по казуси, проведена от г-жа Мария Михайлова – клиничен психолог и психотерапевт.

Всички участници изразиха  задоволство от интерактивния характер на организирания от Централната комисия   семинар, нетърпение за следваща среща, като възможност за обмен и зачитане мнението и опита на членовете в цялата страна.

Снимки от събитието може да видите в секция "Галерия".

14.06.2023