Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ

Декларация на Антоанета Дамянова по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
Декларация на Елена Деянова по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ
Декларация на Константин Томанов по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
Декларация на Красимира Светиева по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларация на Мадлен Ценкова по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
Декларация на Михаил Герговски по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
Декларация на Петя Петрова по чл.35,ал.1,т.1 от ЗПКОНПИ
Декларация на Янка Гечева по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ
Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК на Цветанка Петрова
Делкарация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК на Анна Крачунова
Заповед за образци на декларации по чл.35,ал.1,т1. от ЗПКОНПИ
Заповед образец на регистър на декларациите от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ за 2023 г.
Регистър на декларациите по чл. 35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Регистър на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПК за 2024 г.