Регистър на декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ